CHINA SHIPPING ONE STOP SERVICES
 
EO LOGISTIC ให้บริการจัดการพิธีการศุลกากร และ จัดการธุรกรรมทั้งหมดเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน แบบ One-Stop-Service
 
ทางเราดำเนินการประสานงานโดนผู้มีประสบการณ์การนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนโดยตรง
 
ให้บริการประสานงานโดยทีมงานทั้งชาวไทยและชาวจีน พร้อมออฟฟิศรองรับการประสานงานทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน
 
เพื่อให้การติดต่อและดำเนินเรื่องเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด
 

 
บริการสำหรับ ลูกค้าผู้ขนส่งเต็มทั้งตู้คอนเทนเนอร์ โดยเฉพาะ
  
ทำเรื่องนำเข้าให้เป็นเรื่องง่าย.... ติดต่อจบ ครบที่เดียว
 
ติดต่อโทร. 086-3573351     Email : Eo.logistic@gmail.com   


ONE STOP SERVICES
OUR TOTAL SOLUTIONS
บริการผ่านพิธีการศุลกากร ประสานงานติดต่อราชการเพื่อดำเนินเรื่องนำเข้า ระบบ Paperless ปฏิบัติตามขั้นตอนของกรมศุลกากร ติดต่อโดยผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์เพื่อให้การติดต่อราชการเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว
บริการตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งเอกสารทางฝั่งไทยและเอกสารทางฝั่งจีน เช่น ตรวจเช็คเอกสาร Invoice , Packing List , ใบกำกับใบขนสินค้า , แบบแสดงรายละเอียดศุลกากร , เอกสาร Bill of Landing ฯลฯ
บริการจองเรือกับทุกสายเรือจากประเทศจีนโดยตรง จองตู้คอนเทนเนอร์ จัดเส้นทางการเดินเรือที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเพื่อความเหมาะสมที่สุด เพื่อจัดการระยะเวลาขนส่ง ท่าเรือที่เข้าที่ประเทศไทย
บริการประสานงานรถขนส่งในประเทศ ทั้งในประเทศจีนและประเทศไทย โดยประสานติดต่อรถหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของสินค้าแต่ละลักษณะ ทั้งรถบรรทุก 4 ล้อ , 6 ล้อ , รถพ่วง ฯลฯ
บริการจองหัวลากเพื่อการขนส่งสินค้าจากโรงงานไปยังท่าเรือ ติดต่อประสานงานทั้งทางหัวลากประเทศจีนและหัวลากประเทศไทย รวมไปถึงการลากตู้คอนเทนเนอร์ไปยังโกดังต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ
บริการประสานงานทางด้านประกันภัยการขนส่งกับบริษัทประกันภัยชั้นนำผ่านทาง Freight Forwarder ทุกเส้นทางตามที่ลูกค้าต้องการและกำหนด โดยเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ตามมาตรฐานสากล
บริการจัดทำ FORM E ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้เพื่อขอใช้สิทธิทางภาษีในการนำเข้าจากประเทศจีน ตามข้อตกลงสัญญาเขตการค้าเสรีระหว่าง อาเซียน - จีน ซึ่งจะช่วยลดหรือยกเว้นภาษีอากรในการนำเข้าสินค้า ซึ่งเป็นเอกสารที่ออกจากทางประเทศจีน
บริการติดต่อประสานงานกับทางโรงงาน / ผู้ผลิต / ผู้ส่งออก ที่ประเทศจีน เพื่อเตรียมเรื่องส่งออกจากประเทศจีน และนำเข้าสินค้ามายังประเทศไทย โดยทางเรามีทีมงานผู้มีประสบการณ์ทั้งชาวจีนและชาวไทย เพื่อการประสานงานที่มีประสิทธิภาพที่สุด
บริการปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีและค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้า รวมไปถึงรายการทางบัญชีในเรื่องต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางบัญชี ภาษีนำเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม รายการตัวเลขที่กำหนดในเอกสารต่างๆ 
OUR ONE PRICE PACKAGE!
 
แพ็คเกจบริการราคาเดียว รวมทุกขั้นตอน รวมทุกค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน 
สบายใจ รู้ต้นทุนล่วงหน้า เพื่อคำนวณต้นทุนในการนำเข้าก่อนล่วงหน้า พร้อมบริการครบวงจร ไม่ยุ่งยาก ติดต่อที่เดียวจบ ครบทุกอย่าง
 
 
เพื่อให้ลูกค้าสะดวกที่สุด ไม่ต้องติดต่อแต่ละผู้ให้บริการ เช่น
 
* ติดต่อชิปปิ้งไทยเพื่อไปออกของ !!!! 
* ติดต่อหัวลากเพื่อไปลากของออกจากท่าเรือ !!!! 
* ติดต่อ Freight Forwarder เพื่อจองเรือจากจีนมาไทย !!!! 
* ติดต่อชิปปิ้งทางจีนเพื่อทำเรื่องส่งออกของมาไทยให้เรา !!!! 
* ติดต่อหัวลากที่จีนเพื่อไปขนของออกจากโรงงาน !!!! 
* ติดต่อทำ FORM E เพื่อลดภาษี !!!!
 
 
  
EO LOGISTIC ขอเป็นตัวช่วย ดูแลเรื่องทั้งหมดนี้ ให้แก่ลูกค้า 
ด้วยบริการ ONE STOP SERVICE - ONE PRICE PACKAGE
 
 
 
 
 

สำหรับผู้ขนส่งสินค้าจากจีนโดยเฉพาะ

Package Total Solution ตู้คอนเทนเนอร์แบบสั้น 20"

สำหรับผู้ขนส่งสินค้าทั้งตู้คอนเทนเนอร์ ( FCL ) บริการพิเศษจัดการประสานงานให้ทั้งหมด ตั้งแต่ติดต่อประสานงานกับโรงงาน / ผู้ผลิตที่ประเทศจีน ไปจนถึงการดำเนินเรื่อง เอกสารต่างๆ ตลอดจนจองเรือ ผ่านพิธีการศุลกากร จนกระทั่งสินค้าเข้ามายังประเทศไทย และดำเนินการส่งสินค้าให้แก่บริษัท / โกดัง ลูกค้าแบบครบวงจรในที่เดียว ด้วยราคา Total Soutions Package ประมาณ 1xx,xxx บาท ( รวมค่าใช้จ่ายทั้งทางฝั่งจีนและฝั่งไทยทั้งหมดแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมอีก ---- ไม่รวมค่าภาษีนำเข้าและ VAT อันต้องชำระตรงกับทางกรมศุลกากร ตามประเภทและราคาสินค้าที่มาจริง )

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 086-3573351

Email : Eo.logistic@gmail.com     

สำหรับผู้ขนส่งสินค้าจากจีนโดยเฉพาะ

Package Total Solution ตู้คอนเทนเนอร์แบบยาว 40"

สำหรับผู้ขนส่งสินค้าทั้งตู้คอนเทนเนอร์ ( FCL ) บริการพิเศษจัดการประสานงานให้ทั้งหมด ตั้งแต่ติดต่อประสานงานกับโรงงาน / ผู้ผลิตที่ประเทศจีน ไปจนถึงการดำเนินเรื่อง เอกสารต่างๆ ตลอดจนจองเรือ ผ่านพิธีการศุลกากร จนกระทั่งสินค้าเข้ามายังประเทศไทย และดำเนินการส่งสินค้าให้แก่บริษัท / โกดัง ลูกค้าแบบครบวงจรในที่เดียว ด้วยราคา Total Soutions Package ประมาณ 1xx,xxx บาท ( รวมค่าใช้จ่ายทั้งทางฝั่งจีนและฝั่งไทยทั้งหมดแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมอีก ---- ไม่รวมค่าภาษีนำเข้าและ VAT อันต้องชำระตรงกับทางกรมศุลกากร ตามประเภทและราคาสินค้าที่มาจริง )

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 086-3573351
Email : Eo.logistic@gmail.com     

THANK YOU & READY TO SUPPORT YOU
 
ติดต่อโทร. 086-3573351    Email : Eo.logistic@gmail.com  
Powered by MakeWebEasy.com